Методичні рекомендації

Нормативні документи, які регламентують організацію навчального процесу на уроках інформатики:
·        Закон України «Про освіту»;
·        Закон України «Про загальну середню освіту»;
·        Закон України «Про охорону дитинства»;
·        Державний стандарт початкової загальної освіти;
·        Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;
·        Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;
·        Положення про кабінет інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів;
·        Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти;
·        Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами);
·        Лист МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей».
·        Предмет «Інформатика»  у 1-4 класах (НУШ) реалізується освітньою галуззю «Інформатична» та Типовими освітніми програмами початкової освіти:
·        "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році":
-       Дошкільні заклади
-       Початкові класи загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
-       Основна-і-старша-школа-у-загальноосвітніх-навчальних-закладах-з-навчанням-українською-мовою
·     В початковій школі для 2-4 класу за навчальною програмою «Інформатика навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
·     У 5-8 класах за навчальною програмою «Програма курсу «ІНФОРМАТИКА» 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН № 804 від 07.06.2017
·     У 9 класі  за навчальною програмою «Інформатика програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом МОН № 585 від 29.05.2015
·     Викладання інформатики в 10-11 класах буде здійснюватися за навчальними програмами  для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539) Рівень стандарту
·     МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У 2019-2020 Н.Р.(укладачі: О.О.Собакар,старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті,тел.(061)236-30-99,sobakaralena@gmail.com; С.І. Іванісова, завідувач методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР тел. (061)236-25-85,svet.il.0625@gmail.com.)
·     Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641 “Про затвердження  Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання  у загальноосвітніх навчальних закладах
·     Лист МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/497.pdf

Немає коментарів:

Дописати коментар